Volumul spațiului inelar

Calculul intensității de deviere a sondei pe baza metodei razei de curbură

Hits: 0

Intensitatea de deviere a sondei

Cunoscută ca DLS (Dogleg Severity), intensitatea de deviere a sondei este o estimare normalizată (exprimată de obicei în grade pe 30 m) a curburii globale a traiectului sondei între două puncte consecutive ale stațiilor de măsurare…

Dogleg-ul este o măsură a cantității de schimbare a înclinării și/sau direcției unei sonde, exprimată de obicei în grade la 100 de picioare, grade la 30 m de lungime a traiectului acesteia. Filmulețul următor prezintă grafic conceptul:

Se asumă că dispunem de valorile unei măsurători de deviație, și se iau în considerare valorile măsurate în două puncte consecutive ale succesiunii punctelor de măsurare, respectiv valorile I1 și Az1 pentru punctul superior și respectiv I2 și Az2, un cu I se notează unghiul de înclinare și cu Az, unghiul azimutal.

Formula de calcul ale RPM critic

DLS=\cos^{-1}[(\cos I_1 \times \cos I_2)+(\sin I_1 \times \sin I_2) \times \cos (Az_2-Az_1)] \times \dfrac{30}{MD}

unde:

  • DLS → Dogleg Severity, în [grade/30 m]
  • MD → Measured Depth, distanța dintre cele două puncte succesive de măsurare, în [m]
  • I1 → unghiul de înclinare măsurat în punctul superior, în [grade]
  • I2 → unghiul de înclinare măsurat în punctul inferior, în [grade]
  • Az1 → unghiul azimutal măsurat în punctul superior, în [grade]
  • Az2 → unghiul azimutal măsurat în punctul inferior, în [grade]

Formular de calcul

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu