Despre datorie și circumstanțe

Cele trei domenii ale antrenamentului

Acest articol e numărul 210 din totalul de 244 articole ale seriei Stoicism zilnic

Hits: 1

27 ianuarie

„Există trei domenii în care persoana înțeleaptă și bună trebuie instruită. Primul are de-a face cu dorințele și aversiunile – ca o persoană să nu piardă niciodată obiectivul dorințelor și să nu cadă în ceea ce o respinge. Al doilea are de-a face cu impulsurile de a acționa și de a nu acționa – și mai larg, cu datoria – că o persoană poate acționa în mod deliberat din motive întemeiate și nu neglijent. Al treilea are de-a face cu libertatea de înșelăciune și calm și cu întreaga zonă a judecății, consimțământul pe care mintea noastră îl dă percepțiilor sale. Dintre aceste domenii, principalul și cel mai urgent este primul care are de-a face cu pasiunile, căci emoțiile puternice apar doar atunci când eșuăm în dorințele și aversiunile noastre.”

~ Epictet – Discursuri, .3.2.1-3a

Astăzi, să ne concentrăm asupra celor trei domenii de instruire pe care ni le-a propus Epictet.

În primul rând, trebuie să ne gândim la ce ar trebui să ne dorim și la ce ar trebui să ne opunem. De ce? Ca să vrem ceea ce este bine și să evităm ceea ce este rău. Nu este suficient să-ți asculți corpul – pentru că atracțiile noastre adesea ne conduc în rătăcire.

În continuare, trebuie să ne examinăm impulsurile de a acționa, adică motivațiile noastre. Facem lucrurile din motivele corecte? Sau acționăm pentru că nu ne-am oprit să gândim? Sau credem că trebuie să facem ceva?

În cele din urmă, există judecata noastră. Capacitatea noastră de a vedea lucrurile clar și corect vine atunci când ne folosim marele nostru dar de la natură: rațiunea.

Acestea sunt trei domenii distincte de antrenament, dar în practică sunt indisolubil împletite. Judecata noastră afectează ceea ce dorim, dorințele noastre afectează modul în care acționăm, așa cum judecata noastră determină modul în care acționăm. Dar nu ne putem aștepta să se întâmple asta. Trebuie să punem gând real și energie în fiecare domeniu al vieții noastre. Dacă o facem, vom găsi claritate reală și succes.

Deplasare prin serie<< Puterea unei mantreObservarea înțeleptului >>

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu