Cursuri „experiențiale” vs. cursuri pur „informative”

Views: 6

O afirmație pe care o considerăm validă, spune cam așa:

„Învățarea presupune achiziție, combinare a experiențelor trecute cu cele prezente, ordonare, formularea de noi experiențe.”

Există o serie de întrebări de mare importanță referitoare la învățare: „Cum învață mai bine oamenii?”, „Care este mediul propice învățării?”, „Cum trebuie să fie instrucția?”.

De fapt, Cunoașterea (scrisă cu majusculă!) are la temelie mai multe elemente, printre care și contextele sociale ce rezultă din interacțiunea oamenilor cu mediul. O persoană educabilă nu poate fi o anexă a procesului didactic, ci un participant activ la construirea cunoașterii specifice sieși, altfel spus, persoana educabilă nu e un simplu recipient pasiv al informației. Actul educării ar trebui să presupună învățarea prin cooperare, interdisciplinaritatea, participarea mentorului în dezvoltarea curriculumului (de fapt, programa sau conținutul activităților instructiv-educative). Educația e o problemă deschisă, iar teoria sa este descriptivă. Scopul educației n-ar trebui să fie planificarea celui mai bun curriculum, ci continua dezvoltare și înțelegerea ideilor.

Pentru a simplifica lucrurile, vom spune că un curs cu caracter informativ este un curs creat de un instructor și pus pe un site al largului Internet, unde e lăsat la îndemâna doritorilor să-l parcurgă, după bunul plac și timp. El poate fi cu adevărat extraordinar, dar e o chestie „statică”, chiar dacă e bazat pe niște videoclipuri înregistrate. Da, îl poți accesa (contra cost, sau nu), dar ești singur, tu și cursul. Pentru a-l duce la bun sfârșit îți trebuie cu adevărat voință și pasiune! Statisticile spun că dintre toți cei care au început un astfel de curs, doar un mic procent reușesc să ajungă la final.

Prin opoziție, un curs experiențial presupune ca grupul de persoane interesate, înscrise și plătitoare, să fie condus săptămână de săptămână de-a lungul acestei călătorii a cunoașterii de către un mentor, care va menține direcția bună a grupului, va facilita comunicarea atât între el și fiecare discipol, dar și între discipoli, lucru care generează o imensă energie de grup.

Ce-i cu „experiențial”-ul ăsta?
Dacă facem o căutare pe site-urile românești după acest termen, „experiențial”, constatăm o avalanșă de noi cursuri care s-ar subordona acestui concept. Cine a urmărit prezentările online făcute de Doru și Pera (a se vedea Hobby 2 Profit), va putea recunoaște „rețeta” lor. Nu spunem că-i un lucru rău. Dar la un moment dat va deveni un pic deranjant să vezi că majoritatea celor ce oferă cursuri online folosesc intensiv acest „experiențial”… De aceea, ne propunem să folosim un termen mai neaoș, acela de „practic”, chiar dacă ar putea crea oarece confuzii.

Latura constructivă a pedagogului este evidențiată în demersurile sale de soluționare a problemelor practice bazate pe explicarea și controlarea mediului de învățare. Teoria sa presupune sistematizarea științifică a experienței umane; procesul educațional fiind o „reorganizare, reconstrucție și transformare continuă a experienței”. Omul învață despre lume din experiență, iar experiența produce dezvoltarea individului și a lumii. Aceasta este forma naturală de a învăța, prin acțiune și apoi reflecție. Iar gândirea reflexivă implică situații problematice, soluții posibile și ipoteze.

Ideea de bază ar fi legată de utilizarea experiențelor și situațiilor concrete de viață, inclusiv profesională, experiențe ce nu pot fi lăsate în afara cursului. Învățarea presupune achiziție, combinare a experiențelor trecute cu cele prezente, ordonare, formularea de noi experiențe. Se impune încorporarea experienței anterioare, iar calitatea experiențelor este cheia dezvoltării unei educații relevante. Cel ce învață este un explorator care descoperă logica disciplinei și împărtășește instructorilor experiențele proprii: „căutând propria sa soluție, va gândi… Dacă nu este capabil să conceapă propria soluție și să descopere propria sa cale, el nu va fi învățat, chiar dacă poate recita câteva răspunsuri corecte”.

Lasă un comentariu

 
Scroll to Top