Despre datorie și circumstanțe

Erou sau Nero?

Acest articol e numărul [part not set] din totalul de 244 articole ale seriei Stoicism zilnic

Hits: 7

11 februarie

„Sufletul nostru este uneori un rege, iar alteori un tiran. Un rege, îngrijindu-se de ceea ce este onorabil, protejează sănătatea corpului în grija lui și nu-i dă nicio comandă josnică sau sordidă. Dar un suflet necontrolat, alimentat de dorință și exagerat de răsfăț este transformat dintr-un rege în cel mai de temut și detestat lucru – un tiran.”

~ Seneca – Scrisori morale, 114.24

Se spune că puterea absolută corupe absolut. La prima vedere, este adevărat. Nero, elevul lui Seneca și întregul său șir de abuzuri și crime este un exemplu perfect. Un alt împărat, Domițian, a alungat în mod arbitrar toți filozofii din Roma (Epictet a fost forțat astfel să fugă). Mulți dintre împărații Romei erau tirani. Cu toate acestea, nu mulți ani mai târziu, Epictet avea să devină un prieten apropiat al unui alt împărat, Hadrian, care l-a ajutat pe Marcus Aurelius să urce la tron, unul dintre cele mai adevărate exemple de rege filozof înțelept.

Deci nu este atât de clar că puterea corupe întotdeauna. De fapt, se pare că se reduce, în multe privințe, la puterea interioară și la conștiința de sine a indivizilor – ce prețuiesc, ce dorințe țin în frâu, dacă înțelegerea lor despre corectitudine și dreptate poate contracara tentațiile unei bogății nelimitate.

Același lucru este valabil și pentru tine. Atât personal cât și profesional. Tiran sau rege? Erou sau Nero? Care vei fi?

Deplasare prin serie

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu