Învățarea online

Cuprins

Views: 4

Punctele forte și slăbiciunile învățării online

Ca relativ nouă paradigmă, procesul e-learning (învățarea online) este abordat cu diferite grade de entuziasm și îngrijorare. Se întâlnesc fie atitudini optimiste, fie sceptice în privința învățării online. Livrarea de cursuri online poate îmbunătăți predarea și oferă discipolilor oportunități de învățare fără precedent, dar, cel puțin în România, adepții sistemelor clasice de predare ridică obiecții care țin mai mult problematica dotării tehnice necesare noii abordări, decât de procesul în sine. E bine totuși să luăm în considerare atât avantajele, cât și dezavantajele procesului, pentru a fi mai bine pregătiți să facem față provocării de a lucra în acest nou mediu, precum și pentru a îmbrățișa noile oportunități pe care le oferă. Puncte forte sau puncte slabe, avantaje, sau dezavantaje?

Avantaje

Există multe motive pentru care asimilarea de cunoștințe în mediul online au devenit o formă populară de învățare la distanță. Mediul online oferă oportunități fără precedent pentru persoanele care altfel ar avea acces limitat la educație, precum și o nouă paradigmă pentru mentori în cadrul căreia se pot dezvolta cursuri dinamice de cea mai înaltă calitate. Iată o listă a câtorva beneficii majore ale programelor online:

Oriunde…

Principalul avantaj al învățării online asincrone este faptul că permite studenților să participe la situații de învățare de înaltă calitate, atunci când distanța și programul fac dificilă accesarea fizică a unei săli de clasă. Discipolii pot participa la cursuri din orice parte a lumii, cu condiția să aibă un computer/tabletă (sau chiar și un simplu telefon inteligent) și o conexiune la Internet. În plus, formatul online permite studenților (și mentorilor) mai multă libertate de a crea cursuri, respectiv de a participa la la ele. Participanții accesează sala virtuală prin computerele lor, în loc să fie nevoiți „să meargă la clasă” fizic.

Oricând, în tihnă…

Sala virtuală de clasă este accesibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Eficiența timpului este o altă forță adusă de formatul de învățare online. Comunicarea asincronă prin programe de conferință online permite profesioniștilor să jongleze cu planificarea timpului. Nu există nicio întrebare despre efectuarea temelor; fiecare și le face în momentele cele mai convenabile. Discipolii își pot accesa cursurile în orice moment al zilei sau al nopții. Mai mult, pot accesa continuu la prelegeri, materiale de curs și discuțiile clasei. Acest lucru este deosebit de convenabil pentru cei care ar putea avea nevoie să recitească o prelegere sau le ia mai mult timp pentru a reflecta asupra unor materiale înainte de a continua.

Sinergia

Formatul online permite o interacțiune dinamică între MENTOR și DISCIPOLII săi, precum și doar între aceștia din urmă. Resursele și ideile sunt împărtășite, iar sinergia continuă va fi generată prin procesul de învățare. Fiecare persoană poate contribui la discuțiile generate de curs și la comentarii asupra activității altora. Sinergia care există în sala de clasă virtuală centrată pe discipol este una dintre cele mai unice și vitale trăsături pe care le deține formatul de învățare online.

Dialog de înaltă calitate

În cadrul unei structuri de discuții asincrone online, discipolul poate reflecta asupra comentariilor altora înainte de a răspunde sau a trece la următorul subiect. Această structură le permite discipolilor să articuleze răspunsuri cu mult mai multă profunzime decât într-o situație tradițională de discuție față în față, în care participantul trebuie să analizeze comentariul altuia la fața locului și să formuleze un răspuns sau să își piardă altfel șansa de a contribui la discuţie.

Centrat pe studenți

În cadrul unei discuții online, discipolul răspunde la materialul cursului (cursuri și bibliografie de curs, de exemplu) și la comentariile altor discipoli, care răspund de obicei la acele subiecte din cadrul conversației mai largi, care vorbesc cel mai clar la preocupările lor individuale. Aceste situații duc la conversații mai mici care au loc simultan în cadrul grupului. În timp ce discipolii ar trebui să citească toate contribuțiile colegilor lor de clasă, ei se angajează activ doar în acele părți ale dialogului, cele mai relevante pentru propriile lor interese. În acest fel, discipolii își controlează propria experiență de învățare și își adaptează discuțiile la clasă pentru a răspunde propriilor nevoi specifice. În mod ideal, discipolii își aduc propriile contribuții individuale la curs, preluând în același timp un amestec unic de informații relevante.

Nivelul câmpului de joc

În mediul online, discipolii au o anumită măsură de anonimat. Factorii discriminatori (precum vârsta, rochia, aspectul fizic, dizabilitățile, rasa și sexul) sunt în mare parte absenți. În schimb, atenția se concentrează în mod clar pe conținutul discuției și pe capacitatea individului de a răspunde și de a contribui gânditor și inteligent la materialul cursului.

Acces la resurse

Este ușor de inclus fie experți distinși sau discipoli ai altor instituții într-o clasă online. Mai mult, discipolii de azi au acces la resurse și materiale care pot fi localizate fizic oriunde în lume. Un mentor poate compila online o secțiune de resurse cu link-uri către articole, instituții și alte materiale relevante pentru subiectul cursului pentru ca discipolii să aibă acces pentru cercetare, extindere sau analiză aprofundată a materialului conținutului cursului.

Predare creativă

Literatura educației adulților susține utilizarea mediilor interactive de învățare, contribuind la autodirecție și gândire critică. Unii educatori au făcut pași mari în aplicarea acestor concepte sălile fizice de curs. Cu toate acestea, mai există încă multe clase care se bazează pe prelegerile și memorarea prin intermediul materialelor de învățământ. Natura lumii semi-autonome și auto-regizate a clasei virtuale face ca abordările inovatoare și creative ale instruirii să fie și mai importante. În mediul online, facilitatorul și discipolul colaborează pentru a crea o experiență de învățare dinamică. Realizarea unei schimbări în tehnologie creează speranța că cei care se mută în noua tehnologie vor lăsa în urmă obiceiuri proaste, pe măsură ce adoptă această nouă paradigmă a predării. Pe măsură ce mentorii își transformă cursurile pentru a profita din plin de formatul online, ei trebuie să reflecteze asupra obiectivelor cursului și a stilurilor lor de predare. Multe dintre calitățile care fac un mentor online de succes sunt, de asemenea, extrem de eficiente în clasă tradițională.

Punctele slabe

În timp ce programele online au atuuri semnificative și oferă accesibilitate fără precedent la o educație de calitate, există – inerent – puncte slabe ale utilizării acestui mediu care pot prezenta potențiale amenințări pentru succesul oricărui program online. Aceste probleme se încadrează în șase categorii principale:

Tehnologie

  • Echitate și accesibilitate la tehnologie

Înainte ca orice program online să spere să reușească, trebuie să aibă discipoli capabili să acceseze mediul de învățare online. Lipsa de acces, indiferent dacă este din motive economice sau logistice, va exclude discipoli eligibili de la curs. Aceasta este o problemă semnificativă în cartierele rurale și socio-economice inferioare. În plus, vorbind din punct de vedere administrativ, dacă discipolii nu își pot permite tehnologia pe care o folosește instituția, aceștia sunt pierduți de clienți. În ceea ce privește accesibilitatea la Internet, nici aceasta nu este universală, existând zone în care accesul la Internet reprezintă un cost semnificativ pentru utilizator. Unii utilizatori plătesc o rată fixă ​​lunară pentru conexiunea lor la Internet, în timp ce alții sunt plătiți pentru timpul petrecut online. Dacă timpul participanților online este limitat de cantitatea de acces la Internet pe care și-o pot permite, atunci instrucțiunile și participarea la programul online nu vor fi echitabile pentru toți discipolii unui curs.

  • Alfabetizare computerizată

Atât studenții, cât și mentorii trebuie să dețină un nivel minim de cunoștințe în domeniul informatic pentru a funcționa cu succes într-un mediu online. De exemplu, aceștia trebuie să poată utiliza o varietate de motoare de căutare și să le fie confortabilă navigarea pe World Wide Web, precum și un grad de familiarizare cu grupuri de știri, proceduri FTP și e-mail. Dacă nu dețin aceste instrumente tehnologice, nu vor reuși într-un program online; un discipol sau un membru al comunității care nu poate funcționa în sistem va trage întregul program în jos.

  • Limitările tehnologiei

Tehnologia prietenoasă și fiabilă este esențială pentru un program online de succes. Cu toate acestea, chiar și cea mai sofisticată tehnologie nu este 100% fiabilă. Din păcate, nu se pune problema dacă echipamentul folosit într-un program online va eșua, ci când. Atunci când totul funcționează fără probleme, tehnologia se dorește a fi cu profil scăzut și este utilizată ca instrument în procesul de învățare. Cu toate acestea, defecțiuni pot apărea în orice punct de-a lungul sistemului. De exemplu, serverul care găzduiește site-ul/programul s-ar putea bloca și tăind comunicarea pentru toți participanții din clasă; un participant poate accesa clasa printr-un computer în rețea care ar putea „cădea”; PC-urile individuale pot avea numeroase probleme care ar putea limita accesul discipolilor; în sfârșit, ar putea eșua conexiunea la Internet sau furnizorul de Internet care găzduiește conexiunea ar putea să încetinească sau să eșueze cu totul. În situații de genul acesta, tehnologia nu este nici uniformă, nici fiabilă și poate afecta experiența de învățare.

Discipoli

În timp ce o metodă de învățare online poate fi un mediu alternativ de educație extrem de eficient pentru un discipol matur, autodisciplinat, este – în același timp – un mediu de învățare necorespunzător pentru discipolii mai dependenți. Educația asincronă online oferă discipolilor controlul asupra experienței lor de învățare și permite flexibilitatea programelor de studiu pentru discipolii non tradiționali; cu toate acestea, acest lucru pune o responsabilitate mai mare asupra discipolului. Pentru a participa cu succes la un program online, discipolii trebuie să fie bine organizați, auto-motivați și trebuie să dețină un grad ridicat de abilități de management al timpului pentru a ține pasul cu ritmul cursului. Din aceste motive, se spune că învățarea online nu este (chiar) potrivită pentru discipolii mai tineri (adică vârsta școlară elementară sau gimnazială) și pentru alți discipoli care sunt dependenți și au dificultăți în asumarea responsabilităților cerute de paradigma online. Totuși, noi ne exprimăm speranța că și unii dintre cei mai tineri, doar pe baza propriei voințe, se pot apropia și chiar integra cu succes în învățarea online…

Mentorul

  • Lipsa calităților esențiale online

Procesul tradițional de instruire de succes nu se traduce întotdeauna în instruire online de succes. Dacă mentorii nu sunt instruiți în mod corespunzător pentru livrarea și metodologiile online, succesul programului online va fi compromis. Un mentor online trebuie să poată comunica bine în scris și în limba în care este oferit cursul. Un program online va fi slăbit dacă mentorii săi nu sunt pregătiți în mod corespunzător pentru a funcționa în Sala Virtuală.

Un mentor online trebuie să poată compensa lipsa prezenței fizice prin crearea unui mediu de susținere în sala de clasă virtuală, unde toți discipolii se simt confortabil participând și mai ales acolo unde ei știu că instructorul lor este accesibil. Nerespectarea acestui lucru poate înstrăina clasa fie unul de celălalt, fie de mentor. Cu toate acestea, chiar dacă un mentor virtual este suficient de competent pentru a crea un mediu virtual confortabil, în care clasa poate funcționa, totuși lipsa prezenței fizice la o instituție poate fi considerată o limitare pentru un program online. Și totuși, noi credem în posibilitatea succesului acestui demers, în condițiile în care întâlnirile fizice (dacă sunt considerate absolut necesare) ar putea fi organizate separat.

Administrarea

Unele medii afectează implementarea cu succes a unui program online. În demersul nostru am încercat să alegem instrumente adecvate activității de învățare online. În condițiile în care lucrurile s-ar înscrie pe un trend ascendent, vor putea fi introduse și altele mai costisitoare și probabil mai performante.

Mediul online

  • Niveluri de sinergie

Învățarea online are potențialul cel mai promițător în sinergia ridicată reprezentată de dialogul activ dintre participanți, una dintre cele mai importante surse de învățare într-o sală virtuală. Cu toate acestea, în clase mai mari (20 sau mai mulți studenți), nivelul de sinergie începe să se deplaseze pe continuul de învățare până când în cele din urmă devine un studiu independent pentru a se adapta clasei mari. În acest moment, atât dialogul este limitat, cât și interacțiunea dintre participanți și mentor. Mediul n-ar mai fi folosit la cel mai mare potențial.

  • Ce nu ar trebui să fie predat online

Chiar și cu entuziasmul generat recent de programele online, este important să recunoaștem că unele materii nu trebuie predate online, deoarece mediul electronic nu permite cea mai bună metodă de instruire. Printre exemple se numără: subiecte practice, cum ar fi vorbirea în public, chirurgia, igiena dentară și sportul în care mișcarea și practica fizică contribuie la atingerea obiectivelor de învățare. Probabil că aceste materii sunt predate cel mai bine într-un mediu tradițional de învățare față în față. Cursurile hibride pot reprezenta o soluție temporară a acestei probleme, făcând astfel ca acea porțiune a cursului să fie mai accesibilă pentru un număr mai mare de oameni care altfel ar avea dificultăți în a ajunge în campus. Totuși, soluții de acest fel subliniază încă faptul că predarea online nu poate satisface toate nevoile și obiectivele educaționale. Doar pentru că poate fi posibilă din punct de vedere tehnologic simularea unei experiențe de învățare fizică, aceasta nu înseamnă neapărat că este cea mai bună modalitate de a o învăța.
Recunoscând limitele tehnologiei, acestea trebuie luate în considerare de către potențialii mentori pe care-i așteptăm alături de noi.

Curriculum

Curriculumul oricărui program online ar trebui examinat cu atenție și dezvoltat pentru a avea succes. Dar, în condițiile în care noi așteptăm creșterea echipei de MENTORI, nu vom impune limite legate de subiectele și domeniile cunoașterii pe care ei vor s-o distribuie prin intermediul platformei noastre. Sigur, fiecare domeniu propus de eventualul mentor va trece printr-un rapid proces de validare al administratorului site-ului.

În loc de concluzie

Astăzi este un moment foarte interesant pentru tehnologie și educație. Programele online oferă medii de instruire bazate pe tehnologie, care extind oportunitățile de învățare și pot oferi educație de cea mai bună calitate printr-o varietate de formate și modalități. Odată cu nevoile speciale ale discipolilor adulți care au nevoie sau doresc să își continue educația, programele online oferă o soluție convenabilă pentru conflictele dintre muncă, familie și programele de studiu. În întreaga lume, instituțiile de învățământ superior au descoperit că programele online sunt esențiale pentru a oferi acces la educație. Pentru ca un program online să aibă succes, curriculumul, mentorul, tehnologia și discipolii, toate acestea trebuie să fie tratate cu atenție și echilibrat pentru a profita la maxim de punctele tari ale acestui format și, în același timp, pentru a evita capcanele care ar putea rezulta din slăbiciunile sale.

Din fericire, ca platformă de învățământ alternativ, noi nu ne confruntăm cu prea mult formalism, dorind doar o comunitate de încredere, cu mentori și discipoli (cu roluri interschimbabile, de ce nu?) elementul de schimb (și uneori de negociat!) fiind informația structurată de calitate

Lasă un comentariu

 
Scroll to Top