Lasă virtutea să strălucească

Acest articol e numărul [part not set] din totalul de 244 articole ale seriei Stoicism zilnic

Hits: 0

1 octombrie

„Lumina lămpii, până când se stinge, străluceşte şi nu îşi pierde strălucirea; în schimb, adevărul care există în tine, dreptatea şi cumpătarea pot fi stinse înainte de sfârşitul vieţii tale?”

~ Marcus Aurelius – Meditații, 12.15

Seneca, repetându-l pe Heraclit, scrie că „noi, muritorii, suntem luminați și stinși”. Lumina rațiunii umple universul. Fie că fitilul lămpii tale este aprins pentru prima dată, după o lungă perioadă de întuneric, sau chiar înainte de proverbialul mare somn, nu există nicio diferență.

Aici e locul unde te afli acum și este un loc la fel de bun ca oricare altul pentru a lăsa să strălucească virtutea și chiar să strălucească în continuare, atâta timp cât exiști.

Deplasare prin serie

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu