Căderea de presiune în spațiul inelar

LOT – Leak Off Test (calcul și procedură)

Cuprins

Hits: 23

LOT

Leak Off Test

Conform Schlumberger, LOT este un test pentru stabilirea rezistenței sau a presiunii de fracturare a formațiunii geologice deschise, efectuat de obicei imediat după reluarea forajului sub șiul ultimei coloane tubate.

Pe durata testului, sonda este închisă, fluidul fiind pompat treptat, pentru a mări presiunea la care este testată formațiunea geologică…

Testul LOT se folosește pentru aflarea gradientului de fisurare al anumitor formațiuni geologice aflate imediat sub șiul coloanei tubate. Această informație e utilă pentru stabilirea ECD, Densitatea Echivalentă maximă în Circulație ce poate fi folosită pe durata forajului până la tubarea coloanei următoare…

Formule de calcul ale căderii de presiune în spațiul inelar

Sistemul metric

În sistemul metric, formula de calcul a presiunii LOT în echivalent densitate fluid foraj (altfel spus densitatea maximă a fluidului de foraj ce poate fi folosită până la tubarea următoarei coloane) este:

\text{LOT în echivalent densitate fluid}=\dfrac{\text{LOT presiune test}}{0,00981 \times \text{TVD șiu}} + \text{Densitate curentă fluid foraj}

unde:

 • LOT → Leak Off Test în echivalent densitate fluid, în [kg/mc]
 • LOT presiune test → valoarea presiunii testului LOT, în [kPa]
 • TVD șiu → adâncimea de fixare a șiului pe verticală, în [m]
 • Densitate curentă fluid foraj, în [kg/m3]

Notă: Valoarea LOT calculată trebuie rotunjită totdeauna în jos!

Formular de calcul 1

Sistemul  oilfield

Un convertor util între unități ale diverselor sisteme de măsură poate fi găsit și aici.

În acest sistem, formula de calcul a LOT în echivalent densitate fluid foraj (altfel spus densitatea maximă a fluidului de foraj ce poate fi folosită până la tubarea următoarei coloane) este:

\text{LOT în echivalent densitate fluid}=\dfrac{\text{LOT presiune test}}{0,052 \times \text{TVD șiu}} + \text{Densitate curentă fluid foraj}

unde:

 • LOT → Leak Off Test în echivalent densitate fluid, în [ppg]
 • LOT presiune test → valoarea presiunii testului LOT, în [psi]
 • TVD șiu → adâncimea de fixare a șiului pe verticală, în [ft]
 • Densitate curentă fluid foraj, în [ppg]

Notă: Valoarea LOT calculată trebuie rotunjită totdeauna în jos!

Formular de calcul 2

Ghid procedural orientativ pentru efectuarea LOT

De multe ori poate fi necesară respectarea procedurii companiei. Dar, un ghid orientativ va conține următorii pași:

 1. Se sapă câțiva metri sub șiul ultimei coloane tubate, se circulă și se urmăresc probele de sită pentru a confirma că s-a intrat în teren, apoi se retrage sapa în coloană.
 2. Se închide prevenitorul pe prăjini (obturând curgerea în spațiul inelar); se realizează legătura dintre prăjini și o pompă (de preferat un agregat de cimentare) și se pompează fluid de foraj în sondă, cu duza deschisă, confirmând astfel că linia de suprafață este plină cu fluid de foraj.
 3. Se oprește pomparea și se închide duza.
 4. Se pompează treptat volume mici de fluid de foraj în puț, cu o frecvență constantă a pompei. Se înregistrează cursele totale ale pompei, presiunea la prăjini și presiunea la coloană. Se pompează în continuare; când se trasează un grafic între cursele pompate și presiune, dacă formațiunea geologică nu cedează, graficul obținut va fi o linie dreaptă. Când presiunea depășește rezistența formațiunii deschise, aceasta se va fisura permițând fluidului de foraj să pătrundă în interiorul său, consecința fiind devierea graficului de la linia dreaptă. Semnificația acestei devieri este aceea a fracturării formațiunii și a injectării de fluid. Valoarea la care graficul deviază de la linia dreaptă poate fi numită ca presiune LOT.
 5. Se scurge presiunea și se deschide prevenitorul. Se poate relua  forajul.

Putem refolosi imaginea prezentată și în articolul dedicat FIT:

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu