Mai bine mai târziu…

Mai bine mai târziu…

Hits: 2

Într-o lume în care tablele de valori au fost răsturnate, în care binele și răul sunt amestecate și se încearcă eliminarea oricărei linii de separare între ele, într-o lume bulversantă, este cu atât mai necesară o metodă de a separa apele. Mult prea mulți oameni sunt ușor de manipulat. Mult prea mulți oameni renunță la propriile analize, lăsându-se duși de val, de ceea ce le spun alții. Nu renunțați să vă oferiți propriile concluzii în baza cărora să acționați. Da, într-o astfel de lume e greu. În general, procesul gândirii e greu. Dar, luați-vă timp pentru a face analize și a trage propriile concluzii. Aici își arată utilitatea abilitățile de gândire critică. Instrumentele disponibile și pașii de parcurs vă vor fi oferite prin simpla parcurgere a unui curs precum cel pe care vi-l oferim gratuit.

Dacă obții controlul asupra tuturor (sau a unei semnificative majorități a) acestor abilități, vei fi cu mult înaintea majorității altora. Iată o parte a acestor abilități:

 • stabilirea informațiilor pertinente;
 • distingerea între revendicările raționale și cele emoționale;
 • separarea faptelor de opinii;
 • recunoașterea modalităților prin care dovezile ar putea fi limitate sau compromise;
 • identificarea înșelăciunii și a deficiențelor în argumentele altora;
 • prezentarea propriei analize a datelor sau informațiilor;
 • recunoașterea defectelor logice în argumente;
 • trasarea conexiunilor între surse discrete de date și informații;
 • identificarea informațiilor contradictorii, inadecvate sau ambigue;
 • construirea de argumente convingătoare înrădăcinate în date, mai degrabă decât în ​​opinii;
 • selectarea celui mai puternic set de date suport;
 • evitarea concluziilor exagerate;
 • identificarea golurilor din dovezi și stabilirea informațiilor suplimentare de colectat;
 • identificarea faptului că o problemă poate avea un răspuns clar sau o singură soluție;
 • propunerea altor opțiuni și cântărirea lor în decizie;
 • luarea în considerare a tuturor părților interesate sau a părților afectate în sugerarea unei acțiuni;
 • articularea argumentului și a contextului pentru acel argument;
 • folosirea corectă și precisă a dovezilor pentru a apăra argumentul;
 • organizarea logică și unitară a argumentului;
 • evitarea elementelor străine în dezvoltarea unui argument;
 • prezentarea dovezilor într-o ordine care contribuie la un argument persuasiv.

Tot despre gândirea critică

Categoric, gândirea critică presupune evitarea acțiunii necugetate. Gândirea critică are ca scop luarea de decizii înțelepte și ajungerea la concluzii corecte, evitând influențele emoționale, considerațiile irelevante, prostia, părtinirea sau alte lucruri similare.

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu