Despre datorie și circumstanțe

Nu judeca, altfel…

Acest articol e numărul 139 din totalul de 244 articole ale seriei Stoicism zilnic

Hits: 2

17 noiembrie

„Când filosofia este mânuită cu aroganță și încăpățânare, ea este cauza ruinării multora. Lasă filozofia să-ți îndepărteze propriile greșeli, mai degrabă decât să fie o modalitate de a ataca greșelile altora.”

~ Seneca – Scrisori morale, 103.4b-5a

Amintește-ți, direcția corectă a filozofiei – dintre toate lucrurile pe care le facem aici – este concentrată spre interior. Pentru a ne face pe noi înșine mai buni și pentru a lăsa pe alți oameni să se ocupe de această sarcină pentru ei înșiși și pentru propriul drum. Greșelile noastre sunt în controlul nostru și, așadar, apelăm la filozofie pentru a ne ajuta să le răzuim ca pe cochiliile de pe carena unei nave. Greșelile altora? Nu atât de mult. Asta trebuie să facă ei.

Lașă-i pe alții cu vina lor. Nimic din filosofia stoică nu-ți dă puterea să-i judeci – doar să-i accepți. Mai ales când avem atât de multe vine proprii.

Deplasare prin serie<< Speranța și frica sunt tot unaPatru obiceiuri ale minții stoice >>

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu