Volumul spațiului inelar

O valoare critică pentru prevenirea vibrațiilor în garnitura de foraj

Cuprins

Hits: 2

RPM critic

Mai ales când se folosește Top Drive-ul, e necesară cunoașterea valorii critice a RPM (Rotații Pe Minut) a garniturii de foraj, depășirea acesteia putând conduce la vibrații ce pot avea drept consecințe defecțiuni ale echipamentului…

Deși pentru obținerea unei valori critice a RPM care să prezinte un grad mai mare de precizie pot fi necesare simulări de înaltă tehnologie, uneori, mai ales în șantier, există soluții mai simple. Pentru a ne forma o idee despre valoarea estimată a RPM peste care apare riscul vibrațiilor, se poate folosi o formulă relativ simplă.

Formula de calcul ale RPM critic

\mathsf{RPM_{critic}=33.055 \times\dfrac{\sqrt{{D_e}^2+{d_i}^2}}{L^2}}

unde:

  • De → diametrul exterior al prăjinilor de foraj, în [in]
  • di → diametrul interior al prăjinilor de foraj, în [in]
  • L → lungimea unei prăjini de foraj, în [ft]

Formular de calcul

Precizări

Se va reține faptul că rezultatul acestui calcul este DOAR o estimare a valorii critice a RPM, pentru a avea o idee despre această valoare. În situația în care compania dispune de aplicații specifice care pot lua în considerare o plajă mai mare de parametri, se recomandă folosirea respectivelor aplicații. Formula (și respectiv formularul) de mai sus se va folosi doar în cazul în care nu există altceva disponibil!

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu