Pragmatic și principial

Acest articol e numărul 37 din totalul de 244 articole ale seriei Stoicism zilnic

Hits: 1

7 august

„Oriunde e posibil să trăieşti, acolo e posibil şi să trăieşti cum se cuvine.”

~ Marcus Aurelius – Meditații, 5.16

William Lee Miller, în „biografia sa etică” unică a lui Abraham Lincoln, subliniază un punct important despre acest faimos președinte: îndumnezeirea noastră îl face să pretindă că nu este un politician. Ne concentrăm pe umilele sale începuturi, educația sa personală, discursurile sale frumoase. Dar îi trece în revistă meseria, care era politica. Biografiei îi lipsește ceea ce a fost atât de impresionant la el: Lincoln era tot ceea ce avea – plin de compasiune, deliberat, corect, cu mintea deschisă și cu scop – în timp ce era și politician. El a fost ceea ce admirăm într-o profesie despre care credem că este plină exclusiv de opusul acelui tip de persoană.

Principiile și pragmatismul nu sunt în contradicție. Indiferent dacă locuiești în groapa de șerpi a politicianismului ieftin, în materialismul unei burse sau ai crescut într-o localitate mică, fără deschidere spirituală, poți trăi bine. Mulți alții au făcut-o.

Deplasare prin serie<< Totdeauna există mai mult spațiu de manevră decât creziÎncepe de unde e lumea >>

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu