Respect și justiție

Acest articol e numărul 101 din totalul de 244 articole ale seriei Stoicism zilnic

Hits: 1

10 octombrie

„Vreau să spun: dacă abandonezi orice ţine de trecut, dacă îţi încredinţezi viitorul providenţei şi doar prezentul ţi-l orientezi spre pietate şi dreptate. Spre pietate, ca să iubeşti ceea ce ţi-a fost hărăzit de destin; căci ţie natura ţi-a dăruit această soartă şi ei te-a dăruit pe tine. Spre dreptate, ca să spui adevărul în mod liber şi fără ocolişuri şi ca să faci cele ce sunt potrivite cu legea şi cu valoarea fiecărui lucru.”

~ Marcus Aurelius – Meditații, 12.1

Aulus Gellius relatează că Epictet a spus odată: „Dacă cineva ar lua două cuvinte la inimă și ar avea grijă să se guverneze și să se vegheze pe sine însuși, va trăi o viață impecabilă și imens de liniștită. Cele două cuvinte sunt: ​​persistă și rezistă”. Acesta este un sfat extraordinar. Dar ce principii ar trebui să determine în ce persistăm și la ce ar trebui să rezistăm?

Marcus furnizează acest răspuns: respect și dreptate. Cu alte cuvinte, virtute.

Deplasare prin serie<< Setează standardele și folosește-leOnestitatea ca naturalețe a noastră >>

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu