Căderea de presiune în spațiul inelar

Volumul spațiului inelar

Cuprins

Hits: 2

Volumul spațiului inelar

Este volumul de fluid dintre diametrele a două obiecte cilindrice pe lungimea lor (totală sau parțială). Acest articol prezintă modul de calcul al volumului spațiului inelar, oferind și formulare de calcul utile…

Așadar, vorbim despre două tuburi introduse unul în altul, și ne interesează volumul spațiului dintre ele… Reținem desigur faptul că Dh trebuie să fie diametrul interior al tubului mai mare, iar Dp trebuie să fie diametrul exterior al tubului mai mic.

Ca prim pas, este interesantă obținerea unui volum al spațiului inelar raportat la lungime, astfel încât, având calculat spre exemplu volumul spațiului inelar în [l/m], o simplă înmulțire cu lungimea pe care se mențin raporturile dimensionale ne oferă volumul total al acestui spațiu inelar. Este un fel de volum specific unei anume configurații de tubulaturi.

Formule de calcul ale volumului spațiului inelar

Sistemul metric

Calcul volum specific spațiu inelar în [m3/m]

Formula de calcul este:

\mathsf{\text{Volum spațiu inelar [mc/m]}=\dfrac{{D_h}^2-{D_p}^2}{1.273.240}}

unde:

  • Dh, în [mm]
  • Dp, în [mm]

Formular de calcul 1

Calcul volum specific spațiu inelar în [l/m]

Formula de calcul este:

\mathsf{\text{Volum spațiu inelar [mc/m]}=\dfrac{{D_h}^2-{D_p}^2}{1.273,24}}

unde:

  • Dh, în [mm]
  • Dp, în [mm]

Formular de calcul 2

Sistemul oilfield

Calcul volum specific spațiu inelar în [bbl/ft]

Formula de calcul este:

\mathsf{\text{Volum spațiu inelar [bbl/ft]}=\dfrac{{D_h}^2-{D_p}^2}{1.029,4}}

unde:

  • Dh, în [in]
  • Dp, în [in]

Formular de calcul 3

Calcul volum specific spațiu inelar în [gal/ft]

Formula de calcul este:

\mathsf{\text{Volum spațiu inelar [gal/ft]}=\dfrac{{D_h}^2-{D_p}^2}{24,51}}

unde:

  • Dh, în [in]
  • Dp, în [in]

Formular de calcul 4

Calcul volum spațiu inelar efectiv

Indiferent de unitățile de măsură folosite mai sus, pentru aflarea volumului efectiv al spațiului inelar al zonei de interes, se procedează la înmulțirea volumului specific al spațiului inelar, cu lungimea de interes, respectând desigur corespondența unităților de măsură. Astfel, formula generală este:

\mathsf{\text{Volum spațiu inelar}=\text{Volum specific spațiu inelar} \times \text{Lungime spațiu inelar}}

Eh, cum trecut-au anii... După ce în 1984 am absolvit IPG-ul din Ploiești, următorii patru ani am trecut prin Șantierele de foraj ale Schelei de Foraj Tg. Ocna, din zona Matca-Buciumeni a județului Galați. Apoi, anul 1988 mi-a adus (cu eforturi) un transfer la Mediaș, ca proiectant de foraj al sondelor, în cadrul a ceea ce se numea atunci “Centrul de Cercetare și Proiectare”, care ținea pe vremea aceea de Institutul de la Câmpina. Apoi, lucrurile au luat altă turnură, după anii ‘90, când centrul a trecut sub tutela Romgaz-ului... Ulterior, activitatea de proiectare foraj și ingineria de zăcământ a rămas la Romgaz, iar activitatea de proiectare conducte și altele a trecut la Transgaz. Iar eu am rămas devotat activității de proiectare a forajului sondelor, activitate care iată, cel puțin formal, se apropie de final... Dar pentru că forajul sondelor este un domeniu pasionant, și pentru că scopul unui om în viață ar trebui să fie acela de a evita plictiseala, cred că voi mai rămâne un pic în acest domeniu. Chiar cred că aș avea câte ceva de transmis celor ce vin din urmă... Și pentru că în ultima perioadă am descoperit validitatea filosofiei stoice, nu voi evita subiecte asociate. Ca să nu mai vorbim de faptul că printre alte subiecte pe care le consider de interes se numără evenimentele de tip „lebădă neagră” (cu probabilitate mică de apariție, dar cu impact major), sau problematica automatelor celulare...

Lasă un comentariu